...

4.99. Boki AB BC czworokąta wypukłego ABCD mają jednakową długość, rów- ną promieniowi okręgu opisanego na tym czworokącie. Wiedząc, że AD = 24 1|CD|= 15, oblicz długości przekątnych AC, BD oraz promień tego okręgu. Okrąg wpisany w czworokąt

4.99. Boki AB BC czworokąta wypukłego ABCD mają jednakową długość, rów- ną promieniowi okręgu opisanego na tym czworokącie. Wiedząc, że AD = 24 1|CD|= 15, oblicz długości przekątnych AC, BD oraz promień tego okręgu. Okrąg wpisany w czworokąt

Zobacz!