4. Punkt B(- 8, 2) należy do wykresu funkcji liniowej f(x) = 0, 25x + b . Wobec tego! A. b = – 4 B. b = – 2 C. b = 2 D. b = 4 y = 6 D.y w wysokości 28 zł 1 y = f(x) 4 -3 -7 -1 f(x) = 4/9 * x – 1/3 ch 1/3

4. Punkt B(- 8, 2) należy do wykresu funkcji liniowej f(x) = 0, 25x + b . Wobec tego! A. b = – 4 B. b = – 2 C. b = 2 D. b = 4 y = 6 D.y w wysokości 28 zł 1 y = f(x) 4 -3 -7 -1

f(x) = 4/9 * x – 1/3 ch 1/3