...

45. Na ramionach kąta o wierzchołku A odkładamy dwa odcinki AB AC, gdzie JAB = AC dalej kolejne dwa odcinki BDI CE, gdzie |BD) = (CE). Odcinki BE i DC prze cinają się w punkcie O. Wykaż, że prosta AO zawiera dwusieczną kąta BAC.

45. Na ramionach kąta o wierzchołku A odkładamy dwa odcinki AB AC, gdzie JAB = AC dalej kolejne dwa odcinki BDI CE, gdzie |BD) = (CE). Odcinki BE i DC prze cinają się w punkcie O. Wykaż, że prosta AO zawiera dwusieczną kąta BAC.

Zobacz!