...

46. Dany jest trapez ABCD, w którym AB || DC i |AB|> DC Korzystając z własności wektorów wykaż, że odcinek, którego końcami są środki przekątnych AC 1 BD, jest równoległy do podstaw trapezu, a jego długość jest równa AB-DC 2

46. Dany jest trapez ABCD, w którym AB || DC i |AB|> DC Korzystając z własności wektorów wykaż, że odcinek, którego końcami są środki przekątnych AC 1 BD, jest równoległy do podstaw trapezu, a jego długość jest równa AB-DC 2

Zobacz!