...

5.116. Podstawą ostrosłupa jest romb, którego przekątne mają długość 6 dm 18 dm. Wysokość ostrosłupa jest równa 10 dm, a spodek wysokości ostrosłupa jest środkiem okręgu wpisanego w ten romb. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa

5.116. Podstawą ostrosłupa jest romb, którego przekątne mają długość 6 dm 18 dm. Wysokość ostrosłupa jest równa 10 dm, a spodek wysokości ostrosłupa jest środkiem okręgu wpisanego w ten romb. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa

Zobacz!