...

D5.115. Wysokość ściany bocznej prawidłowego ostrosłupa sześciokątnego jest Tówna h, a promień okręgu wpisanego w podstawę jest równy r. Wykaz, że pole powierzchni całkowitej ostrosłupa wynosi 2-3 (r+h)-r.

D5.115. Wysokość ściany bocznej prawidłowego ostrosłupa sześciokątnego jest Tówna h, a promień okręgu wpisanego w podstawę jest równy r. Wykaz, że pole powierzchni całkowitej ostrosłupa wynosi 2-3 (r+h)-r.

Zobacz!