...

5. 2+x 5. Funkcja f(x)=x-6′ jeśli x < 5 2x-3, jeśli x25 A. jest ciągła w punkcie 5 B. jest lewostronnie ciągła w punkcie 5 C. jest prawostronnie ciągła w punkcie 5 D. nie jest ani lewostronnie ciągła w punkcie 5, ani nie jest prawostronnie ciągła w punkcie 5.

5. 2+x 5. Funkcja f(x)=x-6′ jeśli x < 5 2x-3, jeśli x25 A. jest ciągła w punkcie 5 B. jest lewostronnie ciągła w punkcie 5 C. jest prawostronnie ciągła w punkcie 5 D. nie jest ani lewostronnie ciągła w punkcie 5, ani nie jest prawostronnie ciągła w punkcie 5.

Zobacz!