...

6. dana będzie funkcja y = w(x), gdzie W(x) jest wielomianem. Wiadomo, ze W(1) > 0, W(2) > 0, W(3) <0, W(4)>0. Z tego wynika, że równanie W(x)=0. A. nie ma rozwiązań w przedziale (1, 2) B. nie ma rozwiązań w przedziale (2, 4) C. ma tylko jedno rozwiązanie w zbiorze R D. ma co najmniej dwa rozwiązania w zbiorze R. 6 Elementy analizy matematycznej 167

6. dana będzie funkcja y = w(x), gdzie W(x) jest wielomianem. Wiadomo, ze W(1) > 0, W(2) > 0, W(3) <0, W(4)>0. Z tego wynika, że równanie W(x)=0.

A. nie ma rozwiązań w przedziale (1, 2) B. nie ma rozwiązań w przedziale (2, 4)

C. ma tylko jedno rozwiązanie w zbiorze R

D. ma co najmniej dwa rozwiązania w zbiorze R.

6 Elementy analizy matematycznej

167

Zobacz!