...

5.32. Czworokąt ABCD jest równoleglobo kiem, którego bok AB jest o 3 dłuższy od boku BC. Korzystając z informacji podanych na ry sunku obok, oblicz długości boków tego tów- nolegloboku. Gy-5x

5.32. Czworokąt ABCD jest równoleglobo kiem, którego bok AB jest o 3 dłuższy od boku BC. Korzystając z informacji podanych na ry sunku obok, oblicz długości boków tego tów- nolegloboku. Gy-5x

Zobacz!