...

5.33. Na rysunku obok trapez ABCD jest równora- mienny, a jego podstawa AB jest trzy razy dłuższa od podstawy DC. Korzystając z informacji podanych na rysunku, oblicz obwód tego trapezu. y 2 2x-3y+1

5.33. Na rysunku obok trapez ABCD jest równora- mienny, a jego podstawa AB jest trzy razy dłuższa od podstawy DC. Korzystając z informacji podanych na rysunku, oblicz obwód tego trapezu. y 2 2x-3y+1

Zobacz!