5.43. Znajdź ułamek mający następującą własność: jeśli do licznika tego ułamka a do mianownika dodamy 1, to otrzymamy liczbę równa 1/2 dodamy 3, miast od licznika odejmiemy 5, a od mianownika 3, to otrzymamy liczbę równą Jeśli nato 1/3

5.43. Znajdź ułamek mający następującą własność: jeśli do licznika tego ułamka a do mianownika dodamy 1, to otrzymamy liczbę równa 1/2 dodamy 3, miast od licznika odejmiemy 5, a od mianownika 3, to otrzymamy liczbę równą Jeśli nato 1/3