...

5.71. Wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 30 cm, a kąt dwuścienny przy jego podstawie jest równy 60°. Oblicz: a) wysokość ściany bocznej poprowadzonej z wierzchołka ostrosłupa, b) długość krawędzi podstawy.

5.71. Wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 30 cm, a kąt dwuścienny przy jego podstawie jest równy 60°. Oblicz: a) wysokość ściany bocznej poprowadzonej z wierzchołka ostrosłupa, b) długość krawędzi podstawy.

Zobacz!