...

5.72. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym ściana boczna tworzy z płaszczyzną do płaszczyzny podstawy, b) cosinus kąta dwuściennego między sąsiednimi ścianami. podstawy kąt 45°. Oblicz: a) sinus kąta nachylenia krawędzi bocznej tego ostrosłupa do płaszczyzny podstawy, b) cosinus kąta między krawędzią boczną ostrosłupa a krawędzią podstawy.

5.72. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym ściana boczna tworzy z płaszczyzną do płaszczyzny podstawy, b) cosinus kąta dwuściennego między sąsiednimi ścianami. podstawy kąt 45°. Oblicz: a) sinus kąta nachylenia krawędzi bocznej tego ostrosłupa do płaszczyzny podstawy, b) cosinus kąta między krawędzią boczną ostrosłupa a krawędzią podstawy.

Zobacz!