...

5. Średnia arytmetyczna dwóch liczb dodatnich jest równa 1,2. Wariancja tych liczb wynosi 0,16. Wskaż zdanie prawdziwe. A. Suma tych liczb jest równa 0,6. B. Liczby te są równe 1,3 oraz 1,1.. C. Wartość bezwzględna różnicy tych liczb wynosi 1. D. Jedna liczba jest dwa razy większa od drugiej

5. Średnia arytmetyczna dwóch liczb dodatnich jest równa 1,2. Wariancja tych liczb wynosi 0,16. Wskaż zdanie prawdziwe. A. Suma tych liczb jest równa 0,6. B. Liczby te są równe 1,3 oraz 1,1.. C. Wartość bezwzględna różnicy tych liczb wynosi 1. D. Jedna liczba jest dwa razy większa od drugiej

Zobacz!