...

6. Skoczek narciarski wykonal 5 skoków, których długości były równe: 130 m, 120 m, 100 m, 126 m, 124 m. Odchylenie standardowe w tej serii skoków jest liczbą należącą do przedziału: A. B. a. (91, 20) C. c. (10, 10) D. (103.11)

6. Skoczek narciarski wykonal 5 skoków, których długości były równe: 130 m, 120 m, 100 m, 126 m, 124 m. Odchylenie standardowe w tej serii skoków jest liczbą należącą do przedziału: A. B. a. (91, 20) C. c. (10, 10) D. (103.11)

Zobacz!