6.10. Funkcję kwadratową f opisuje wzór w postaci kanonicznej. Uzupełnij tabelkę znajdującą się poniżej danego wzoru funkcji. Jakie współrzędne ma wierzchołek pa raboli będącej wykresem funkcji f? 1 (2 1/2, 2 1/4)

6.10. Funkcję kwadratową f opisuje wzór w postaci kanonicznej. Uzupełnij tabelkę znajdującą się poniżej danego wzoru funkcji. Jakie współrzędne ma wierzchołek pa raboli będącej wykresem funkcji f? 1 (2 1/2, 2 1/4)