6.11. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Podaj współ rzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem metrii tej paraboli. równanie osi sy tej funkcji oraz c) f(x) = 4 * (x + 1) ^ 2 f) f(x) = 6 – 2 * (x + 4) ^ 2 a) f(x) = 2 * (x – 3) ^ 2 + 1 d) f(x) = – 5x ^ 2 – 3 b) f(x)=(x + 5)2 – 2 e) f(x)=–(x-7)

6.11. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Podaj współ rzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem metrii tej paraboli. równanie osi sy tej funkcji oraz c) f(x) = 4 * (x + 1) ^ 2 f) f(x) = 6 – 2 * (x + 4) ^ 2 a) f(x) = 2 * (x – 3) ^ 2 + 1 d) f(x) = – 5x ^ 2 – 3 b) f(x)=(x + 5)2 – 2 e) f(x)=–(x-7)