6.12. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Naszkicuj wykres tej funkcji, znajdując współrzędne wierzchołka, współrzędne punktu przecięcia wy kresu z osią OY oraz współrzędne kilku innych punktów należących do tego wykresu. Następnie podaj zbiór wartości funkcji tej funkcji. a) f(x) = x ^ 2 – 4 d) f(x) = 2 * (x + 1) ^ 2 – 3 fi maksymalne przedziały monotoniczności b) f(x) = – x ^ 2 + 1 c) f(x) = – (x + 3) ^ 2 e) f(x) = – (x – 2) ^ 2 – 1 ) f(x) = 1/4 * (x – 4) ^ 2

6.12. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Naszkicuj wykres tej funkcji, znajdując współrzędne wierzchołka, współrzędne punktu przecięcia wy kresu z osią OY oraz współrzędne kilku innych punktów należących do tego wykresu. Następnie podaj zbiór wartości funkcji tej funkcji. a) f(x) = x ^ 2 – 4 d) f(x) = 2 * (x + 1) ^ 2 – 3 fi maksymalne przedziały monotoniczności b) f(x) = – x ^ 2 + 1 c) f(x) = – (x + 3) ^ 2 e) f(x) = – (x – 2) ^ 2 – 1 ) f(x) = 1/4 * (x – 4) ^ 2