...

6.13. Na podstawie wzoru funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej podaj: • zbiór wartości funkcji f • współrzędne wierzchołka W paraboli będącej wykresem funkcji f równanie osi symetrii tej paraboli • • maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f. a) f(x) = 3/4 * x ^ 2 – 7 c) f(x) = sqrt(3) * (x + sqrt(2)) ^ 2 – 1 e) f(x) = 3 * (x – sqrt(5)) ^ 2 – 16 b) f(x) = – 2/3 * (x – 8) ^ 2 d) f(x) = – 2/5 * x ^ 2 + 3 1 f(x) = – 25 * (x + 3/4) ^ 2 – 1 f)

6.13. Na podstawie wzoru funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej podaj: • zbiór wartości funkcji f • współrzędne wierzchołka W paraboli będącej wykresem funkcji f równanie osi symetrii tej paraboli • • maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f. a) f(x) = 3/4 * x ^ 2 – 7 c) f(x) = sqrt(3) * (x + sqrt(2)) ^ 2 – 1 e) f(x) = 3 * (x – sqrt(5)) ^ 2 – 16 b) f(x) = – 2/3 * (x – 8) ^ 2 d) f(x) = – 2/5 * x ^ 2 + 3 1 f(x) = – 25 * (x + 3/4) ^ 2 – 1 f)

Zobacz!