...

6.14. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Sprowadź wzór do postaci ogólnej. a) f(x) = 3 * (x + 2) ^ 2 – 6 c) f(x) = (x + 5) ^ 2 – 24 b) f(x) = – 2 * (x – 3) ^ 2 + 18 d) f(x) = 1/2 * (x – 2) ^ 2 – 10 -1 1 1 2 3 4 5 -1 1 2 ten

6.14. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Sprowadź wzór do postaci ogólnej. a) f(x) = 3 * (x + 2) ^ 2 – 6 c) f(x) = (x + 5) ^ 2 – 24 b) f(x) = – 2 * (x – 3) ^ 2 + 18 d) f(x) = 1/2 * (x – 2) ^ 2 – 10 -1 1 1 2 3 4 5 -1 1 2 ten

Zobacz!