...

6.15. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Stosując odpowiedni wzór skróconego mnożenia wyznacz wzór tej funkcji w y = x ^ 2 + 2x + 1 1 = x ^ 2 – 2x + 3 postaci kanonicznej. c) y = – x ^ 2 – 2x + 1 d) y = – 4x ^ 2 + 4x – 1 e) y = 2x ^ 2 + 8x + 5

6.15. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Stosując odpowiedni wzór skróconego mnożenia wyznacz wzór tej funkcji w y = x ^ 2 + 2x + 1 1 = x ^ 2 – 2x + 3 postaci kanonicznej. c) y = – x ^ 2 – 2x + 1 d) y = – 4x ^ 2 + 4x – 1 e) y = 2x ^ 2 + 8x + 5

Zobacz!