...

6.16. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f. Wyznacz paraboli, będącej wykresem tej funkcji. a) f(x) = – 2x ^ 2 + 4x – 2 d) f(x) = – x ^ 2 – 6x b) f(x) = 36 – 12x + x e) f(x) = 3x ^ 2 – 12x – 63 f) y = – 3x ^ 2 – 18x – 20 współrzędne wierzchołka W c) f(x) = x ^ 2 + 8x f) f(x) = 2x ^ 2 – 20x + 40

6.16. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f. Wyznacz paraboli, będącej wykresem tej funkcji. a) f(x) = – 2x ^ 2 + 4x – 2 d) f(x) = – x ^ 2 – 6x b) f(x) = 36 – 12x + x e) f(x) = 3x ^ 2 – 12x – 63 f) y = – 3x ^ 2 – 18x – 20 współrzędne wierzchołka W c) f(x) = x ^ 2 + 8x f) f(x) = 2x ^ 2 – 20x + 40 

Zobacz!