...

6.43. Rozpatrujemy wszystkie prostokąty o polu 10, których długości boków są równe xi y. a) Napisz wzór funkcji określającej długość boku y w zależności od długości boku x. b) Naszkicuj wykres tej funkcji.

6.43. Rozpatrujemy wszystkie prostokąty o polu 10, których długości boków są równe xi y. a) Napisz wzór funkcji określającej długość boku y w zależności od długości boku x. b) Naszkicuj wykres tej funkcji.

Zobacz!