...

6.44. Rozpatrujemy wszystkie równolegloboki o polu 14, którego jeden z boków ma długość x, a wysokość poprowadzona na ten bok jest równa y. a) Napisz wzór funkcji określającej wysokość y w zależności od x. b) Naszkicuj wykres tej funkcji. 184 Matematyka Zbiór zadań Klasa 1 Zakres rozszerzony

6.44. Rozpatrujemy wszystkie równolegloboki o polu 14, którego jeden z boków ma długość x, a wysokość poprowadzona na ten bok jest równa y. a) Napisz wzór funkcji określającej wysokość y w zależności od x. b) Naszkicuj wykres tej funkcji. 184 Matematyka Zbiór zadań Klasa 1 Zakres rozszerzony

Zobacz!