...

6.45. Pieszy przebył drogę długości 6 km ruchem jednostajnym. a) Napisz wzór funkcji opisującej czas t pokonania drogi 6 km przez pieszego w leżności od prędkości v [km/h] ruchu pieszego i naszkicuj jej wykres b) Oblicz, ile minut potrzebuje pieszy na przejście drogi długości 6 km, jeżeli poru sza się z prędkością 5 km/h. c) Z jaką prędkością szedł pieszy, który drogę 6 km pokonał w czasie 100 minut?

6.45. Pieszy przebył drogę długości 6 km ruchem jednostajnym. a) Napisz wzór funkcji opisującej czas t pokonania drogi 6 km przez pieszego w leżności od prędkości v [km/h] ruchu pieszego i naszkicuj jej wykres b) Oblicz, ile minut potrzebuje pieszy na przejście drogi długości 6 km, jeżeli poru sza się z prędkością 5 km/h. c) Z jaką prędkością szedł pieszy, który drogę 6 km pokonał w czasie 100 minut?

Zobacz!