...

6.49. Odległość między miastami A B jest równa 45 km. Pociąg pokonuje trasę z miasta A do B ze średnią prędkością v. Gdyby jechał z prędkością o 25 km/h więk szą, to przyjechałby do miasta B o 18 minut wcześniej. Gdyby jechał z prędkością o5 km/h mniejszą, to przyjechałby do miasta B o 6 minut później. Oblicz prędkość v

6.49. Odległość między miastami A B jest równa 45 km. Pociąg pokonuje trasę z miasta A do B ze średnią prędkością v. Gdyby jechał z prędkością o 25 km/h więk szą, to przyjechałby do miasta B o 18 minut wcześniej. Gdyby jechał z prędkością o5 km/h mniejszą, to przyjechałby do miasta B o 6 minut później. Oblicz prędkość v

Zobacz!