...

6.50. Odległość między miastami A i B jest równa 48 km. Autobus PKS pokonu je trasę z miasta B do miasta A w określonym czasie t. Gdyby jechał z prędkością o 15 km/h mniejszą niz zwykle, to przyjechałby do miasta A o 16 minut później Gdyby jechał z prędkością o 12 km/h większą, to przyjechałby do miasta Bo 8 minut wcześniej. Oblicz t.

6.50. Odległość między miastami A i B jest równa 48 km. Autobus PKS pokonu je trasę z miasta B do miasta A w określonym czasie t. Gdyby jechał z prędkością o 15 km/h mniejszą niz zwykle, to przyjechałby do miasta A o 16 minut później Gdyby jechał z prędkością o 12 km/h większą, to przyjechałby do miasta Bo 8 minut wcześniej. Oblicz t.

Zobacz!