...

6.54. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym. Promień podstaw storka jest równy R. Oblicz pole przekroju tego stożka płaszczyzną, poprowadzon przez dwie tworzące, jeśli kąt między tymi tworzącymi jest równy 30°.

6.54. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym. Promień podstaw storka jest równy R. Oblicz pole przekroju tego stożka płaszczyzną, poprowadzon przez dwie tworzące, jeśli kąt między tymi tworzącymi jest równy 30°.

Zobacz!