...

6.55. Wysokość stożka i promień podstawy mają taką samą długość, równą R Przez wierzchołek stożka poprowadzono płaszczyznę, która wyznacza na podstawie stożka cięciwę, odpowiadającą kątowi środkowemu 90° Oblicz pole otrzymanego przekroju.

6.55. Wysokość stożka i promień podstawy mają taką samą długość, równą R Przez wierzchołek stożka poprowadzono płaszczyznę, która wyznacza na podstawie stożka cięciwę, odpowiadającą kątowi środkowemu 90° Oblicz pole otrzymanego

przekroju.

Zobacz!