...

6.73. Boki równolegloboku mają długość 6 cm i 4 cm, a kąt ostry tego równole globoku jest równy 60°. Oblicz objętość V i pole powierzchni całkowitej P. bryly, otrzymanej w wyniku obrotu tego równolegloboku wokół dłuższego boku.

6.73. Boki równolegloboku mają długość 6 cm i 4 cm, a kąt ostry tego równole globoku jest równy 60°. Oblicz objętość V i pole powierzchni całkowitej P. bryly, otrzymanej w wyniku obrotu tego równolegloboku wokół dłuższego boku.

Zobacz!