...

6.74. Kąt ostry trapezu prostokątnego jest równy 45°. Podstawy trapezu mają długość 15 i 9. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej bryły, utworzonej w wyniku obrotu tego trapezu wokół: a) krótszej podstawy b) najkrótszego boku.

6.74. Kąt ostry trapezu prostokątnego jest równy 45°. Podstawy trapezu mają długość 15 i 9. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej bryły, utworzonej w wyniku obrotu tego trapezu wokół: a) krótszej podstawy b) najkrótszego boku.

Zobacz!