...

D 6.75. Kwadrat obracamy raz wokół osi symetrii, przechodzącej przez środki dwóch przeciwległych boków i drugi raz wokół osi symetrii, zawierającej przekątną kwadra tu. Wykai, że stosunek objętości pierwszej z otrzymanych bryl do objętości drugiej jest równy 3:2√2.

D 6.75. Kwadrat obracamy raz wokół osi symetrii, przechodzącej przez środki dwóch przeciwległych boków i drugi raz wokół osi symetrii, zawierającej przekątną kwadra tu. Wykai, że stosunek objętości pierwszej z otrzymanych bryl do objętości drugiej jest równy 3:2√2.

Zobacz!