...

D 6.76. Kąt ostry rombu jest równy 30°. Wykaż, że objętość bryły, powstałej z obro tu tego rombu wokół jego boku, jest cztery razy mniejsza od objętości bryły, którą otrzymamy, obracając kwadrat o takim samym boku wokół boku.

D 6.76. Kąt ostry rombu jest równy 30°. Wykaż, że objętość bryły, powstałej z obro tu tego rombu wokół jego boku, jest cztery razy mniejsza od objętości bryły, którą otrzymamy, obracając kwadrat o takim samym boku wokół boku.

Zobacz!