...

6.78. W kulę wpisano stożek w taki sposób, że pod- stawa stożka jest jednocześnie kołem wielkim kuli, jak na rysunku obok. Wyznacz stosunek objętości stożka do objętości kuli

6.78. W kulę wpisano stożek w taki sposób, że pod- stawa stożka jest jednocześnie kołem wielkim kuli, jak na rysunku obok. Wyznacz stosunek objętości stożka do objętości kuli

Zobacz!