...

6.79. W kulę wpisano sześcian w taki sposób, że wszystkie wierzchołki sześcianu należą do sfery tej kuli. Oblicz stosunek objętości kuli do objętości sześcianu.

6.79. W kulę wpisano sześcian w taki sposób, że wszystkie wierzchołki sześcianu należą do sfery tej kuli. Oblicz stosunek objętości kuli do objętości sześcianu.

Zobacz!