7.131. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość |CA| = 5, 5 cm , |CB| = 30 cm . Trójkąt A 1 B 1 C 1 jest podobny do trójkąta ABC, a|A 1 B 1 |=122 cm . Oblicz długości pozostałych boków trójkąta A 1 B 1 C 1 .

7.131. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość |CA| = 5, 5 cm , |CB| = 30 cm . Trójkąt A 1 B 1 C 1 jest podobny do trójkąta ABC, a|A 1 B 1 |=122 cm . Oblicz długości pozostałych boków trójkąta A 1 B 1 C 1 .