7.74.W trójkącie prostokątnym ABC przedłużono przeciwprostokątną AB i zazna czono na przedłużeniach punkty Di E tak, že AD|=|AC| oraz |BE| = |BC| ). Wykaż, że 14DCE = 135 D

7.74.W trójkącie prostokątnym ABC przedłużono przeciwprostokątną AB i zazna czono na przedłużeniach punkty Di E tak, že AD|=|AC| oraz |BE| = |BC| ). Wykaż, że 14DCE = 135 D