7.75. Na przeciwprostokątnej AB trójkąta prostokątnego ABC zaznaczono punkty oraz |BC 2 |=|BC|,W vee kaz, że | langle C 1 CC 2 |=45 °. c 1 ic 2 w taki sposób, że AC 1 |=|AC| D

7.75. Na przeciwprostokątnej AB trójkąta prostokątnego ABC zaznaczono punkty oraz |BC 2 |=|BC|,W vee kaz, że | langle C 1 CC 2 |=45 °. c 1 ic 2 w taki sposób, że AC 1 |=|AC| D