7.77. w trójkącie ABC na rysunku obok boki ACI BC są równe. Punkty B, C, D są współliniowe oraz DF perp AB . Wykaż, że trójkąt CDE jest równoramienny.

7.77. w trójkącie ABC na rysunku obok boki ACI BC są równe. Punkty B, C, D są współliniowe oraz DF perp AB . Wykaż, że trójkąt CDE jest równoramienny.