...

8.271. Wielomian W(x) jest trzeciego stopnia i ma dwa pierwiastki: -3 i 1, przy czym liczba 1 jest pierwiastkiem dwukrotnym. Funkcja y = w(x) dla argumentu-+ przyjmuje wartość-50. a) Napisz wzór tej funkcji w postaci uporządkowanej. b) Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcje y = w(x) orat y = 8x + 3 przyjmują tę samą wartość.

8.271. Wielomian W(x) jest trzeciego stopnia i ma dwa pierwiastki: -3 i 1, przy czym liczba 1 jest pierwiastkiem dwukrotnym. Funkcja y = w(x) dla argumentu-+ przyjmuje wartość-50. a) Napisz wzór tej funkcji w postaci uporządkowanej. b) Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcje y = w(x) orat y = 8x + 3 przyjmują tę samą wartość.

Zobacz!