...

8.272. Wielomian W(x) czwartego stopnia ma dwa pierwiastki: 2 i 2 , przy czym liczba 2 jest pierwiastkiem trzykrotnym. Funkcja y = w(x) dla argumentu 3 przyj muje wartość 15. a) Napisz wzór funkcji wielomianowej w postaci uporządkowanej. b) Podaj miejsca zerowe funkcji, określonej wzorem y = w(x+4).

8.272. Wielomian W(x) czwartego stopnia ma dwa pierwiastki: 2 i 2 , przy czym liczba 2 jest pierwiastkiem trzykrotnym. Funkcja y = w(x) dla argumentu 3 przyj muje wartość 15. a) Napisz wzór funkcji wielomianowej w postaci uporządkowanej. b) Podaj miejsca zerowe funkcji, określonej wzorem y = w(x+4).

Zobacz!