8.8. Podaj przykład wielomianu W(x) zmiennej rzeczywistej x: a) stopnia piątego, który ma tylko trzy wyrazy różne od przyjmuje wartość 6, zera oraz dla x = – x = – 1 b) stopnia czwartego, który dla x = – sqrt(2) przyjmuje wartość 0.

8.8. Podaj przykład wielomianu W(x) zmiennej rzeczywistej x: a) stopnia piątego, który ma tylko trzy wyrazy różne od przyjmuje wartość 6, zera oraz dla x = – x = – 1 b) stopnia czwartego, który dla x = – sqrt(2) przyjmuje wartość 0.