...

9. Wykres funkcji f(x)=- 3x-5x+4 x-1 A. pionową x = 1 i ukośną y = -2x+3 gdzie x = R(1) ma asymptoty obustronne B. pionową x = -1 i ukośną y = -2x + 3 C. pionową x = 1 ukośną y=3x-2 D. pionową x = -1 ukośną y=3x-2.

9. Wykres funkcji f(x)=- 3x-5x+4 x-1 A. pionową x = 1 i ukośną y = -2x+3 gdzie x = R(1) ma asymptoty obustronne

B. pionową x = -1 i ukośną y = -2x + 3 C. pionową x = 1 ukośną y=3x-2

D. pionową x = -1 ukośną y=3x-2.

Zobacz!