...

D 2.54. Dany jest malejący ciąg arytmetyczny (c), n e N., oraz funkcja liniowa f(x) = ax + b, gdzie a < Oibe R. Wykaż, że ciąg (b), gdzie b = f(c,), jest rosną- cym ciągiem arytmetycznym.

D 2.54. Dany jest malejący ciąg arytmetyczny (c), n e N., oraz funkcja liniowa f(x) = ax + b, gdzie a < Oibe R. Wykaż, że ciąg (b), gdzie b = f(c,), jest rosną- cym ciągiem arytmetycznym.

Zobacz!