...

D 2.55. Wykresem funkcji kwadratowej f(x) = ax2 + bx + c, gdzie a, b, c są usta lonymi liczbami rzeczywistymi, jest parabola zwrócona ramionami do góry. Wykaż, że ciąg (d) określony wzorem d, = f(n + 1) – f(n), gdzie n = N, jest rosnącym ciągiem

D 2.55. Wykresem funkcji kwadratowej f(x) = ax2 + bx + c, gdzie a, b, c są usta lonymi liczbami rzeczywistymi, jest parabola zwrócona ramionami do góry. Wykaż, że ciąg (d) określony wzorem d, = f(n + 1) – f(n), gdzie n = N, jest rosnącym ciągiem

Zobacz!